Onlayn :310 Bu gün : 550 Bu Ay : 12304 Bu İl : 63581 Cəmi : 1671287


 

 


S.Vurğun adına Mərkəzi şəhər kitabxanasının nəzdində 6 şöbə:

1.Xidmət şöbəsi.
2.Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi.
3.Metodika-biblioqrafiya şöbəsi.
4.Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi.
5.İnformasiya-resurs şöbəsi .
6.Vahid fondun təşkili və istifadəsi, Kitabxanalararası Abonement şöbəsi fəaliyyət göstərir.


Xidmət şöbəsi

S.Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın Xidmət şöbəsi əhaliyə abonement və oxu zalı vasitəsilə xidmət göstərir. Oxucuların müxtəlif sorğularını tez və dolğun ödəməyə çalışır, çap əsərlərindən səmərəli istifadə etməyə kömək edir, fondun qorunmasını həyata keçirir. Bundan başqa Mərkəzi kitabxananın oxu zalında ödənişsiz WI-FI zonası yaradılmış, kitabxanaya gələn oxucuların notbukla, planşetlə, mobil telefonlarla internetdən sərbəst istifadəsi təmin olunmuşdur. Tel: 018 652-00-87


Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi

Şöbə oxucuların ümumtəhsil, mədəni və peşə sorğularının ödənilməsi üçün kitabxananın universal profilli kitab fondunu komplektləşdirir. Dövlət vəsaiti hesabına yeni ədəbiyyatları almaqla, M.F.Axundov adına Milli kitabxanadan kitab mübadiləsi yolu ilə, nəşriyyatların və müəlliflərin bağışladıqları kitablar hesabına kitab fondunu daim zənginləşdirir. Yeni daxil olan ədəbiyyatın uçotunu aparır, dövrü nəşrlərə abunə işini təşkil edir, kataloq sisteminin aparılmasına və fondun mühafizəsinə nəzarət edir. Tel: 018 644-38-05


Metodika-biblioqrafiya şöbəsi

S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın Metodika-biblioqrafiya şöbəsi sistemin bölmələrinin fəaliyyətini məzmun, forma və metodik baxımdan əlaqələndirir, kitabxanalarda biblioqrafiya işinin təşkilinə nəzarət edir. İşin yeni üsül və metodlarını öyrənməklə qabaqcıl təcrübəni aşkar edir, kadrların ixtisaslarının artırılması işinin təşkil olunmasına kömək edir. Kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə metodik yardım göstərir, müxtəlif mövzularda metodik və biblioqrafik vəsaitlər hazırlayır. Tel: 018 644-26-95


Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi

S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi kitabxananın elektron kataloqunun idarə olunması, onun Kataloqlaşdırma, Komplektləşdirmə, Oxucu, Kitabverilişi modullarının işinin təşkil olunması, butunlukdə proqramın fəaliyyətinə Administrator modulu vasitəsi ilə nəzarət edilməsi, yeni elektron resursların yaradılması funksiyasını həyata keçirir.


İnformasiya-resurs şöbəsi

İnformasiya-resurs şöbəsinin vəzifəsi kitabxananın Veb-saytının idarə etmək, yəni Veb-saytın operativ yenilənməsinə, əlavə və dəyişikliklərin edilməsinə, domen və hostinqin fəaliyyətinə nəzarət etmək, antivirus proqramının, habelə lokal və internet şəbəkəsinin fəaliyyətini təşkil etmək, nəzarət funksiyasını həyata keçirməkdən ibarətdir. Şöbə həmçinin Elektron Kitabxananın yaradılması, nəşrlərin elektron formaya çevrilməsi işini təşkil etmək funksiyasını həyata keçirir.