Onlayn :94 Bu gün : 77 Bu Ay : 2906 Bu İl : 139688 Cəmi : 674270


 

 


S.Vurğun adına Mərkəzi şəhər kitabxanasının nəzdində 6 şöbə:

1.Xidmət şöbəsi.
2.Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi.
3.Metodika-biblioqrafiya şöbəsi.
4.Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi.
5.İnformasiya-resurs şöbəsi .
6.Vahid fondun təşkili və istifadəsi, Kitabxanalararası Abonement şöbəsi fəaliyyət göstərir.


Xidmət şöbəsi

S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın Xidmət şöbəsi əhaliyə abonement və oxu zalı vasitəsilə xidmət göstərir. Oxucuların müxtəlif sorğularını tez və dolğun ödəməyə çalışır, çap əsərlərindən səmərəli istifadə etməyə kömək edir, fondun qorunmasını həyata keçirir. Bundan başqa Mərkəzi kitabxananın oxu zalında ödənişsiz Wi-Fi zonası yaradılmış, kitabxanaya gələn oxucuların nootbukla, planşetlə, mobil telefonlarla internetdən sərbəst istifadəsi təmin olunmuşdur.
click link married men and affairs
my wife emotionally cheated on me open how to cheat with a married womanKOMPLEKTLƏŞDIRMƏ VƏ KITABIŞLƏMƏ ŞÖBƏSI

Şöbə oxucuların ümumtəhsil, mədəni və peşə sorğularının ödənilməsi üçün kitabxananın universal profilli kitab fondunu komplektləşdirir. Dövlət vəsaiti hesabına yeni ədəbiyyatları Respublika Kitabxana Kollektorudan almaqla, Prezident aparatından, M.F.Axundov adına Milli kitabxanadan kitab mübadiləsi yolu ilə, nəşriyyatların və müəlliflərin bağışladıqları kitablar hesabına kitab fondunu daim zənginləşdirir. Yeni daxil olan ədəbiyyatın uçotunu aparır, dövrü nəşrlərə abunə işini təşkil edir, kataloq sisteminin aparılmasına və fondun mühafizəsinə nəzarət edir.
why most women cheat read here women want men
abortion pill dallas tx go how to use the abortion pill
affair dating sites online clickMETODIKA-BIBLIOQRAFIYA ŞÖBƏSI

S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın Metodika-biblioqrafiya şöbəsi sistemin bölmələrinin fəaliyyətini məzmun, forma və metodik baxımdan əlaqələndirir, kitabxanalarda biblioqrafiya işinin təşkilinə nəzarət edir. İşin yeni üsül və metodlarını öyrənməklə qabaqcıl təcrübəni aşkar edir, kadrların ixtisaslarının artırılması işinin təşkil olunmasına kömək edir. Kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə metodik yardım göstərir, müxtəlif mövzularda metodik və biblioqrafik vəsaitlər hazırlayır.
go all wives cheat affairs with married men
link husbands that cheat cheat on my wife
affair dating sites cheat women click
signs of aids/hiv early symptoms hiv aids signs and symptoms
cheated on my husband guilt blog.itracsigns.com my husband cheated now whatKITABXANA-BIBLIOQRAFIYA PROSESLƏRININ AVTOMATLAŞDIRILMASI ŞÖBƏSI

S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi kitabxananın elektron kataloqunun idarə olunması, onun Kataloqlaşdırma, Komplektləşdirmə, Oxucu, Kitabverilişi modullarının işini təşkil olunması, bütünlükdə proqramın fəaliyyətinə Administrator modulu vasitəsi ilə nəzarət edilməsi, yeni elektron resursların yaradılması funksiyasını həyata keçirir.
my wife emotionally cheated on me why people cheat how to cheat with a married woman
guy cheated on girlfriend with me site my ex girlfriend cheated on meİNFORMASIYA-RESURS ŞÖBƏSI

İnformasiya-resurs şöbəsi Mərkəzi kitabxananın Veb-saytının idarə olunması, Elektron Kitabxananın yaradılması, nəşrlərin elektron formaya çevrilməsi işini həyata keçirir, şəbəkənin antivirus proqramının, lokal və internet şəbəkəsinin fəaliyyətini təşkil edir.
go open affairs with married men
infidelity women will cheat will my husband cheat again
my wife emotionally cheated on me why people cheat how to cheat with a married woman
why husbands cheat women who cheat on relationships why do women cheat on husbands
mometason 50 mometason sprej za nos mometason furoasVAHİD FONDUN TƏŞKİLİ VƏ İSTİFADƏSİ, DEPOZİTAR FOND VƏ KKA

Şöbə Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan kitabxanalar arasında ədəbiyyat mübadiləsi aparır, depozitar fondu təşkil edir. Sistem kitabxanaları arasında müvəqqəti kitab mübadiləsi yolu ilə oxucuların sorğularının vaxtında və tam ödənilməsinə yardım edir. Vahid fondda lazım olan nəşrlər olmadıqda şöbə Kitabxanalararası abonement vasitəsilə M.F.Axundov adına Milli kitabxanadan və digər kitabxanalardan lazım olan çap məhsullarını müvəqqəti istifadə üçün əldə edir.
why women cheat on their husbands read why married men cheat
redirect why husband cheat on their wife my fiance cheated on me
affair dating sites cheat women click