Onlayn :91 Bu gün : 284 Bu Ay : 4427 Bu İl : 133760 Cəmi : 688343


 

 


S.Vurğun adına Mərkəzi şəhər kitabxanasının nəzdində 6 şöbə:

1.Xidmət şöbəsi.
2.Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi.
3.Metodika-biblioqrafiya şöbəsi.
4.Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi.
5.İnformasiya-resurs şöbəsi .
6.Vahid fondun təşkili və istifadəsi, Kitabxanalararası Abonement şöbəsi fəaliyyət göstərir.


İNFORMASIYA-RESURS ŞÖBƏSI

İnformasiya-resurs şöbəsi Mərkəzi kitabxananın Veb-saytının idarə olunması, Elektron Kitabxananın yaradılması, nəşrlərin elektron formaya çevrilməsi işini həyata keçirir, şəbəkənin antivirus proqramının, lokal və internet şəbəkəsinin fəaliyyətini təşkil edir.
go open affairs with married men
infidelity women will cheat will my husband cheat again
my wife emotionally cheated on me why people cheat how to cheat with a married woman
why husbands cheat women who cheat on relationships why do women cheat on husbands
mometason 50 mometason sprej za nos mometason furoasXidmət şöbəsi

Xidmət şöbəsi S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın Xidmət şöbəsi əhaliyə abonement və oxu zalı vasitəsilə xidmət göstərir. Oxucuların müxtəlif sorğularını tez və dolğun ödəməyə çalışır, çap əsərlərindən səmərəli istifadə etməyə kömək edir, fondun qorunmasını həyata keçirir. Bundan başqa Mərkəzi kitabxananın oxu zalında ödənişsiz WI-FI zonası yaradılmış, kitabxanaya gələn oxucuların notbukla, planşetlə, mobil telefonlarla internetdən sərbəst istifadəsi təmin olunmuşdur. Tel: 018 652-00-87


Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi

Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi Şöbə oxucuların ümumtəhsil, mədəni və peşə sorğularının ödənilməsi üçün kitabxananın universal profilli kitab fondunu komplektləşdirir. Dövlət vəsaiti hesabına yeni ədəbiyyatları almaqla, Prezident aparatından, M.F.Axundov adına Milli kitabxanadan kitab mübadiləsi yolu ilə, nəşriyyatların və müəlliflərin bağışladıqları kitablar hesabına kitab fondunu daim zənginləşdirir. Yeni daxil olan ədəbiyyatın uçotunu aparır, dövrü nəşrlərə abunə işini təşkil edir, kataloq sisteminin aparılmasına və fondun mühafizəsinə nəzarət edir. Tel: 018 644-38-05


Metodika-biblioqrafiya şöbəsi

Metodika-biblioqrafiya şöbəsi S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın Metodika-biblioqrafiya şöbəsi sistemin bölmələrinin fəaliyyətini məzmun, forma və metodik baxımdan əlaqələndirir, kitabxanalarda biblioqrafiya işinin təşkilinə nəzarət edir. İşin yeni üsül və metodlarını öyrənməklə qabaqcıl təcrübəni aşkar edir, kadrların ixtisaslarının artırılması işinin təşkil olunmasına kömək edir. Kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə metodik yardım göstərir, müxtəlif mövzularda metodik və biblioqrafik vəsaitlər hazırlayır. Tel: 018 644-26-95


Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi

Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi kitabxananın elektron kataloqunun idarə olunması, onun Kataloqlaşdırma, Komplektləşdirmə, Oxucu, Kitabverilişi modullarının işinin təşkil olunması, butunlukdə proqramın fəaliyyətinə Administrator modulu vasitəsi ilə nəzarət edilməsi, yeni elektron resursların yaradılması funksiyasını həyata keçirir.