Onlayn :5 Bu gün : 50 Bu Ay : 3106 Bu İl : 3106 Cəmi : 429822
"El atası"-Hacı Zeynalabdin Tağıyev
41 dəfə oxundu
"Fəlsəfi düşüncələr şairi"-Ramiz Rövşən-70
77 dəfə oxundu
Şərqin dahi bəstəkarı- Üzeyir Hacıbəyov-130
107 dəfə oxundu
Görkəmli yazıçı, müəllim və maarif xadimi-Sultanməcid Qənizadə - 150
452 dəfə oxundu
Nəğmə dolu bir ömür-Rəşid Behbudov 100
195 dəfə oxundu
"Bir əlində qılınc, birində qələm" - Şah İsmayıl Xətai
490 dəfə oxundu
2015-сi ilin ikinci rübü üçün yeni alınmış kitabların bülleteni
159 dəfə oxundu
Görkəmli sərkərdə-Əliağa Şıxlinski-150
268 dəfə oxundu
Uşaq kitabları büllüeteni
181 dəfə oxundu
2015-сi ilin birinci rübü üçün yeni alınmış kitabların bülleteni
192 dəfə oxundu
Sumqayıt hadisələri-1988 (Biblioqrafik göstərici)
375 dəfə oxundu
“Cahana sığmayan şair”-Imadəddin Nəsimi /Bibliqrafik göstərici/
282 dəfə oxundu
Mədəni inkişaf yolunda-Sumqayıtın 65 illik yubileyi münasibətilə Biblioqrafik göstərici
252 dəfə oxundu
Tarixini yazan şəhər-Sumqayıt şəhərinin 65 illik yubileyinə həsr olunmuş Biblioqrafik göstərici
311 dəfə oxundu
Mirzə Şəfi Vazeh-220 Biblioqrafik göstərici
485 dəfə oxundu
Şair ömrü ömürlərə bağlıdır-Hüseyn Arif-90 Biblioqrafik göstərici
494 dəfə oxundu
Mirzə Ələkbər Sabir – 150 Biblioqrafik göstərici
405 dəfə oxundu
Şerimizin xan çinarı-Məmməd Araz–80 Biblioqrafik göstərici
537 dəfə oxundu
Zərif duyğular şairi-Əhməd Cəmil-100 Biblioqrafik göstərici
334 dəfə oxundu
Şərq şeirinin ilahəsi- Məhsəti Gəncəvi - 900 Biblioqrafik göstərici
421 dəfə oxundu
 1 2