Onlayn :30 Bu gün : 51 Bu Ay : 6217 Bu İl : 20128 Cəmi : 446844
Nə oxumalı?/Tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi/
41 dəfə oxundu
"El atası"-Hacı Zeynalabdin Tağıyev
61 dəfə oxundu
"Fəlsəfi düşüncələr şairi"-Ramiz Rövşən-70
98 dəfə oxundu
Şərqin dahi bəstəkarı- Üzeyir Hacıbəyov-130
125 dəfə oxundu
Görkəmli yazıçı, müəllim və maarif xadimi-Sultanməcid Qənizadə - 150
471 dəfə oxundu
Nəğmə dolu bir ömür-Rəşid Behbudov 100
211 dəfə oxundu
"Bir əlində qılınc, birində qələm" - Şah İsmayıl Xətai
525 dəfə oxundu
2015-сi ilin ikinci rübü üçün yeni alınmış kitabların bülleteni
172 dəfə oxundu
Görkəmli sərkərdə-Əliağa Şıxlinski-150
280 dəfə oxundu
Uşaq kitabları büllüeteni
192 dəfə oxundu
2015-сi ilin birinci rübü üçün yeni alınmış kitabların bülleteni
206 dəfə oxundu
Sumqayıt hadisələri-1988 (Biblioqrafik göstərici)
394 dəfə oxundu
“Cahana sığmayan şair”-Imadəddin Nəsimi /Bibliqrafik göstərici/
297 dəfə oxundu
Mədəni inkişaf yolunda-Sumqayıtın 65 illik yubileyi münasibətilə Biblioqrafik göstərici
263 dəfə oxundu
Tarixini yazan şəhər-Sumqayıt şəhərinin 65 illik yubileyinə həsr olunmuş Biblioqrafik göstərici
320 dəfə oxundu
Mirzə Şəfi Vazeh-220 Biblioqrafik göstərici
501 dəfə oxundu
Şair ömrü ömürlərə bağlıdır-Hüseyn Arif-90 Biblioqrafik göstərici
509 dəfə oxundu
Mirzə Ələkbər Sabir – 150 Biblioqrafik göstərici
416 dəfə oxundu
Şerimizin xan çinarı-Məmməd Araz–80 Biblioqrafik göstərici
552 dəfə oxundu
Zərif duyğular şairi-Əhməd Cəmil-100 Biblioqrafik göstərici
343 dəfə oxundu
 1 2