Onlayn :32 Bu gün : 40 Bu Ay : 6206 Bu İl : 20117 Cəmi : 446833
Mirzə İbrahimov-105
41 dəfə oxundu
Əlamətdar və tarixi günlər. /Təqvim-2017/
63 dəfə oxundu
Maarifpərvər ədib. /A.Şaiq-135/
45 dəfə oxundu
Azərbaycan multikulturalizmin əsas məkanlarından biridir
76 dəfə oxundu
Azərbaycan poeziyasının korifeyi.\S.Vurğun-110/
122 dəfə oxundu
Satirik şair.\S.Ə.Şirvani-180\
87 dəfə oxundu
Mən ürəyəm döyənməsəm ölərəm.\R.Rza-105\
97 dəfə oxundu
Xalq müəllimi və yazıçı. /S.S.Axundov-140/
677 dəfə oxundu
Gülən və güldurən sənətkar. /Sabit Rəhman-105/
260 dəfə oxundu
Görkəmli təmsil ustası /Hikmət Ziya-85/
305 dəfə oxundu
Görkəmli alim, istedadlı şair /A.A.Bakıxanov-220/
333 dəfə oxundu
406 dəfə oxundu
İstiqlal carçısı /M.Ə.Rəsulzadə - 130 /
326 dəfə oxundu
Qüdrətli ədəbiyyatşünas /Firudin Köçərli-150/
412 dəfə oxundu
Bir həzin axşamda düşsəm yadına/ Nigar Rəfibəyli-100/
385 dəfə oxundu
Sözə bağlı ömür /Mirvarid Dilbazi - 100/
672 dəfə oxundu
Bir əsrin dərdindən doğulan şair /Mirzə Ələkbər Sabir - 150/
626 dəfə oxundu
Yaddaşlarda yaşayanlar /“Azərbaycan Milli Qəhrəmanı” fəxri adının təsis olunduğu gün/
629 dəfə oxundu
İstedadlı rejissor, bacarıqlı təşkilatçı/Şəmsi Bədəlbəyli-100/
497 dəfə oxundu