SumgaitLibrary

+994 186520087


Məlumat günü

06.02.2024–cü il tarixində M.Ə.Sabir adına kitabxana filialda yazıçı – dramaturq, jurnalist, ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadənin 155-illiyi münasibətilə "Oyanan şərqin vicdan səsi"adlı məlumat günü keçirilmişdir. Kitabaxanın böyük mütəxəssisi Bəturə Lazımova gün ərzində kitabxanaya gələn oxuculara Azərbaycan ədəbiyyatının yeni mərhələyə yüksəlməsində müstəsna rol oynamış və bütöv bir ədəbi məktəb formalaşdırmış qüdrətli şəxsiyyət C. Məmmədquluzadənin bədii nailiyyətlərlə zəngin irsi və “Oyanan şərqin vicdan səsi” adlı sərgi haqqında geniş məlumat vermişdir.