SumgaitLibrary

+994 186520087


Məlumat günü

24.07.22-ci il tarixində Mərkəzi Uşaq Kitabxanasında “Fonda daxil olan yeni ədəbiyyat” adlı məlumat günü keçirilmişdir. Kitabxananın multimedia mütəxəssisi Nəzakət Əliyeva kitabxananın fonduna daxil olmuş yeni kitablar haqqında oxucuları məlumatlandıraraq bildirmişdir ki, kitabxanamıza 72 adda 86 nüsxə ədəbiyyat daxil olmuşdur. Daxil olan ədəbiyyatlardan 71 nüsxə azərbaycan dililində, 12 nüsxə isə rus dilində olmuşdur. Oxucuların maraq və diqqətinə səbəb olmuş kitabların qısa xülasəsi verilmişdir.