SumgaitLibrary

+994 186520087


Onlayn məlumat

27.11.2021-ci il tarixində Sumqayıt şəhər S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxananın Uşaq şöbəsi tərəfindən "Azərbaycan xalq söyləmələri" kitabından “Ordan qaç, qurtar” nağılı əsasında videoçarx hazırlanmışdır. Videoçarxda padşahların xalqa etdiyi səbəbsiz zülmkarlıqlarından, böyük və müdrik sözünə qulaq asmayanın bədbəxt aqibətindən, baha mal ilə ucuzun, yaxşı ilə pisin, bunun timsalında xeyir ilə şərin eyni qiymətləndirilməsinin düzgün olmadığından bəhs olunur.