SumgaitLibrary

+994 186520087


Hekayə saatı

12.10.2021-ci il tarixində Ə.Vahid adına kitabxana filialının müdiri Rəsulzadə Müjgan 2 nömrəli Uşaq, Gənclər İnkişaf Mərkəzinin İntellekt Qrup Dərnəyinin Uşaqları ilə birgə Mələk Altunun "Dostluğun şərti - gözəl davranış hekayələri” kitabı üzrə hekayə saatı keçirmişdir.