SumgaitLibrary

+994 186520087


Onlayn xülasə

14.09.2021-ci il tarixində S.Vurğun adına Mərkəzi kitabxana tərəfindən Məmməd Orucun “Köçürülmə” kitabının onlayn xülasəsi keçirilmişdir.Tədbirdə əsər haqqında məlumat verildi. Qeyd edildi ki, “Köçürülmə” romanında bizim yalnız tarixi fakt kimi qavradığımız hadisənin arxasındakı insan faciələrini, hiss və duyğuları göstərə bilmişdir. Romanın kirillə nəşr edilən nümunələrindən sonra, latın əlifbası ilə bir daha nəşr olunması, sözsüz ki, ədəbiyyatımızda iz qoymuş bu əsərin oxucu dairəsini xeyli genişləndirəcək.