SumgaitLibrary

+994 186520087


Onlayn xülasə

26.07.2021-ci il tarixində Sumqayıt şəhər N.Gəncəvi adına Kitabxana Klubun əməkdaşı Qurbanova Şeyda Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi M.P.Vaqifin əsərləri haqqında onlayn xülasə vermişdir.