SumgaitLibrary

+994 186520087


Ədəbiyyat saatı

25.07.2021-ci il tarixində Gənclər Kitabxanasında ”Vaqif poeziya günləri” ilə əlaqədar "Gözəllik və həqiqət şairi" adlı onlayn ədəbiyyat saatı keçirilmişdir. Videoçarxda Azərbaycanın çoxəsrlik zəngin ədəbiyyat tarixində silinməz iz qoyan qüdrətli söz ustası, görkəmli Azərbaycan şairi və ictimai-siyasi xadim Molla Pənah Vaqifin XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi kimi poeziyanın yeni keyfiyyətlər qazanmasında mühüm xidmətlərindən danışmış, M.P.Vaqifin yaradıcılığında məhəbbətin, dünyəvi gözəlliyin, xüsusən də qadın gözəlliyinin əsas yer tutduğunu bildirilmişdir.