SumgaitLibrary

+994 186520087


Onlayn məlumat

21.02.2021-ci il tarixində Sumqayıt şəhər S.Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın Uşaq şöbəsinin müdiri Yeganə Hüseynova Beynəlxalq Ana Dili Günü haqqında onlayn məlumat vermişdir.O, bildirmişdir ki,yox olmaq təhlükəsilə üzləşən dillər əsasən, milli azlıqların dilləridir. Daha sınra o, ölkəmizdə yaşayan azsaylı xalqlar və etnik qrupların nümayəndələri və onların dilləri haqqında məlumat vermişdir. Videoçarx Sumqayıt MK facebook şəbəkəsində yerləşdirilmişdir.