SumgaitLibrary

+994 186520087


Onlayn məlumat

20.02.2021-ci il tarixində S.Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın əməkdaşı Musayeva Cəriyyət Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Tofiq Hüseynov haqqında onlayn məlumat vermişdir. O, qeyd etmişdir ki, 26 fevral günü Xocalı bir şəhər kimi varlığını itirsə də, qəhrəmanlıq tariximizə neçə-neçə igidlər bəxş etdi. Videoçarx həmin igidlərdən biri olan, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, Xocalı yerli özünümüdafiə batalyonunun təşkilatçılarından biri ve komandiri, Qarabağda "Mixaylo" ləqəbi ile tanınan Tofiq Hüseynovun əfsanəvi qəhrəmanlıqlarından bəhs edir.