SumgaitLibrary

+994 186520087


Onlayn xülasə

16.02.2021-ci il tarixində Sumqayıt şəhər Nizami Gəncəvi adına Kitabxana Klubun əməkdaşı Kərimova Dilbər Məhəbbət Dəmirçiyevanin "Azərbaycan Respublikasının Ailə hüququ" kitabının onlayn xülasəsini vermisdir.