SumgaitLibrary

+994 186520087


Onlayn xülasə

24.09.2020-ci il tarixində Sumqayıt şəhər Nizami Gəncəvi adına Kitabxana Klubun əməkdaşı İsayeva Ülviyyə gorkəmli ədəbiyyatşünas Firudin bəy Köçərlinin "Azərbaycan ədəbiyyatı" kitabının onlayn xülasəsini vermişdir.