SumgaitLibrary

+994 186520087


Onlayn məlumat

28.07.2020-ci il tarixində Sumqayıt şəhər Nizami Gəncəvi adına Kitabxana Klubun fəal oxucusu Həbibova İlhamə mütaliə etdiyi Azərbaycan klassik ədəbiyyatının korifeylərindən olan Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev və onun "Şeyx Şaban" hekayəsi haqqında onlayn məlumat vermiş və hər kəsə asudə zamanında kitab oxumağı tövsiyə etmişdir.