SumgaitLibrary

+994 186520087


Xülasə

19.02.2020 ci il tarixində Nizami Gəncəvi adına Kitabxana Klubda tanınmış şair Məmməd İlqarin 70 illiyi ilə əlaqədar şairin “Qaratel” kitabı üzrə xülasə keçirilmişdir. Multimedia mütəxəssisi İsayeva Ülviyyə oxuculara ilk öncə müəllifin həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat verərək bildirdi ki, “Qaratel”dastan-poeması şair Məmməd İlqarın ilk iri həcmli epik əsəridir. Əsərdə Vətən torpaqlarının bütövlüyü uğrunda mübarizədə faciəli surətdə qəhrəmancasına həlak olmuş Qaratel Hacımuradovanın şərəfli ömür yolundan bəhs olunur.