SumgaitLibrary

+994 186520087


Söhbət

18.09.2019-cu il tarixində Nizami Gəncəvi adına Kitabxana Klubda Milli Musiqi Günü ilə əlaqədar olaraq “Azərbaycan xalq musiqisi” kitabı üzrə söhbət keçirilmişdir. Oxuculara aşıq sənətindən, Azərbaycan xalq mahnılarındam, muğamlarından, təsniflərindən geniş məlumat verilmişdir.