SumgaitLibrary

+994 186520087


Ekskursiya

04.03.19-cu il tarixində 28 saylı məktəbin 8b və 9c sinif şagirdləri Nizami Gəncəvi adına Kitabxana Kluba ekskursiyaya gəlmişlər. Onlar kitabxananın oxu zalı, abonement şöbəsi, multimedia otağı, nağıl otağı və “Satış məntəqəsi” ilə yaxından tanış olmuşlar. Kitabxanaçılar şagirdlərə kitabxananın fondunda olan kitablar haqqında da geniş məlumat vermişdir.Həmçinin kitabxanada təşkil olmuş sərgilərin xülasəsi verilmişdir.Ekskursiyaya gələn şagirdlər tanışlıqdan razı qaldılar və kitabxanaya üzv yazıldılar.