SumgaitLibrary

+994 186520087


İnformasiya saatı

10.10.2018-ci il tarixində N.Gəncəvi adına Kitabxa Klub 28 nömrəli orta məktəbdə “Naxçıvanın görkəmli şəxsiyyətləri” adlı informasiya saatı keçirmişdir. Kitabxanaçı İsayeva Ülviyyə şagirdlərə bu il Naxçıvan şəhərinin İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması haqqında və Naxçıvanın görkəmli şəxsiyyətləri - Heydər Əliyev, H.Cavid, C.Məmmədquluzadə, M.S.Ordubadi, Ə.Şərif, M.Şahtaxtlı və başqaları haqqında geniş məlumat vermişdir. İnformasiya şagirdlərin böyük marağına səbəb olmuşdur.