SumgaitLibrary

+994 186520087


Ədəbiyyat saatı

10.01.2018-ci il tarixində S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxanın İncəsənət şöbəsində dahi Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” operasının tamaşaya qoyulmasının 110 illiyi münasibətilə “Əbədi məhəbbət dastanı” adlı ədəbiyyat saatı keçirildi. Şöbənin müdiri Qələndərova Aidə oxuculara məlumat verərək bildirdi ki, Üzeyir Hacıbəyovun ilk operası olan “Leyli və Məcnun” 1907-ci ildə yazılmış,1908-ci il yanvarın 12-də Tağıyev teatrında ilk tamaşası olmuşdur. Artıq 110 ildir ki, biz 2 dühanın - Füzuli və Üzeyir bəy Hacıbəyovun yaratdığı “Leyli və Məcnun”əsərində iki gəncin nakam məhəbbət dastanını dinləyir, kədərlənir, onun sehrinə düşürük.